Сведения по сбору на капремонт дома на 1 кв. 2022 г.